Biblioteka ir skaitykla

Tikslai:

 • Kurti patogią ir patrauklią mokymosi bei darbo aplinką.
 • Sudaryti sąlygas mokyklos bendruomenės nariams gauti visą ugdymo procesui reikalingą medžiagą ir informaciją.
 • Siekti kokybiško informacijos šaltinių prieinamumo, tobulinant pagalbą mokiniui.

Mokyklos bibliotekoje – skaitykloje:

 • Įrengtos 38 darbo vietos, iš jų – 15 kompiuterizuotų;
 • knygų ir vadovėlių fondai;
 • prenumeruojami periodiniai leidiniai;
 • komplektuojami garsiniai ir regimieji dokumentai skaitmeninėse laikmenose, DVD, bendrojo lavinimo ir specialybių vadovėliai, mokymo priemonės, kita literatūra.

 

Mokyklos bibliotekoje – skaitykloje jūs galite gauti šias paslaugas:

 • Pasiimti spaudinius į namus ir naudotis jais vietoje.
 • Rasti įvairių periodinių leidinių.
 • Prašyti, kad Jums parinktų knygų konkrečia tema.
 • Naudotis kompiuteriais ir internetu.
 • Naudotis spausdintuvu.

 

Bibliotekos – skaityklos darbo laikas:

Pirmadienis – penktadienis 9.00 - 11.40

Paskutinė mėnesio diena – sanitarinė diena

                        


 

Atnaujinta: 2022-09-28