IV. NEBAIGUSIEMS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS


1. Pirma gimnazijos (devinta) klasė

 

Baigusieji 8-tą klasę arba išklausę 8-tos klasės kursą gali mokytis I-oje gimnazijos (devintoje) klasėje. 

 

2. Antra gimnazijos (dešimta) klasė

 

Baigusieji 9-tą klasę arba išklausę 9-tos klasės kursą gali mokytis II-oje gimnazijos (dešimtoje) klasėje.

Besimokantiems kartu su bendruoju ugdymu organizuojamas ikiprofesinis mokymas, kurio metu sudaromos sąlygos artimiau pažinti skirtingas profesijas ir pabandyti atlikti įvairias praktines užduotis.

 

Atnaujinta: 2021-06-08