VI. MODULIAI BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIAMS

1. Dekoratyvinių augalų auginimas ir priežiūra ( 15 kreditų)

Mokydamiesi modulio išmokstama:
Apibūdinti dirvožemius pagal jų sudėtį.
Apibūdinti substratus, jų paskirtį ir jų paruošimui naudojamus komponentus.
Paruošti dirvą ir substratus naudojant rankinius įrankius ir priemones.
Pažinti dekoratyvinius augalus.
Dauginti dekoratyvinius augalus sėklomis ir vegetatyviniu būdu.
Auginti dekoratyvinių augalų sodmenis.
Atlikti dekoratyvinių augalų priežiūros darbus.
Pažinti formavimui tinkamus dekoratyvinius augalus.
Parinkti dekoratyvinių augalų genėjimo įrankius ir priemones.
Formuoti dekoratyvinius medžius ir krūmus.
Apibūdinti dekoratyvinių augalų realizavimo sąlygas.
Paruošti dekoratyvinius augalus sandėliuoti.
Paruošti dekoratyvinius augalus transportuoti.
Paruošti dekoratyvinius augalus žiemoti.

Dekoratyvinių augalų auginimas ir priežiūra

2. Gėlininkystės pradmenys (5 kreditai)

Baigusiems šį modulį suteikiama kompetencija Auginti gėles.
Mokydamiesi modulio išmoksta
Išvardinti gėlių klasifikaciją,
mokėti gėles apibūdinti ir įvertinti pagal dekoratyvumą.
Išmanyti gėlių auginimo technologijas.
Paaiškinti bendruosius gėlynų komponavimo principus.
Įrengti veją, gėlyną, mokėti prižiūrėti.
Dauginti gėles.

Gėlininkystės pradmenys

3. TR1 kategorijos traktorių vairavimas (5 kreditai)

Baigusiems šį modulį suteikiama kompetencija
Dirbti traktoriais (iki 60 kW galios) ir juos prižiūrėti.

TR1 kategorijos traktorių vairavimas

 

Atnaujinta: 2022-07-12