Mokyklos savivalda

Centro taryba
 
Tarybos pirmininkas - Arvidas Basakirskas
Pavaduotojas - Vitalija Skaparienė
Sekretorė-Danutė Augienė
 
Nariai:
Andrius Daškevičius
Gita Grigienė
Kazimieras Tautvaišas
Vaida Guobužienė
Edita Kapišauskaitė
 
Darbo taryba
 
Vilija Karietienė  - darbo tarybos pirmininkė
Ramunė Janulienė - darbo tarybos sekretorė
Banga Gasiūnienė
Gintaras Keršulis
Justinas Piškinas
Atnaujinta: 2020-09-05