Įstatai ir taisyklės

 

Dokumentas parsisiųsti

Rekomendacijos dėl profesinio mokymo nuotoliniu būdu

VŠĮ Panevėžio PRC įstatai
VĮ Panevėžio profesinio rengimo centro vidaus darbo tvarkos taisyklės
Įsakymai

PPRC Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinio nuostatai

PPRC Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinio nuostatų papildymas

Įsakymai dėl stipendijų, materialinės paramos, nemokamo maitinimo

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2021-05-24